Certyfikaty i nagrody - wzkart

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Certyfikaty i nagrody

W dniu 16 września 2014 r. Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. uzyskały ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA
PRZEMYSŁOWEGO DRUGIEGO STOPNIA  Nr 10/II-95/T/WIII/2014 wystawione przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
potwierdzające zdolność Spółki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE z ważnością do dnia 15.09.2021 r.
oraz oznaczonych klauzulą POUFNE  z ważnością do dnia 15.09.2024 r.

Certyfikat do pobrania w formacie .pdf

Nagroda dziennika gospodarczego "Puls Biznesu" dla  najbardziej dynamicznie rozwijających się firm
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wyróżnienie w X edycji konkursu Gepardy Biznesu 2015 za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego