Kontakt

Wojskowe Zakłady Kartograficzne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Fort Wola 22
01-258 Warszawa

Dział Marketingu i Sprzedaży

Telefon: +48 22 460 29 07
E-mail: k.garwarska-dzwonkowska@wzkart.pl
E-mail: p.przygoda@wzkart.pl

Dział Archiwizacji i cyfryzacji

Telefon: +48 22 460 29 45
E-mail: e.gilewska@wzkart.pl
E-mail: k.rajczyk@wzkart.pl

Sekretariat / Centrala

Telefon: +48 22 628 74 91
E-mail: wzkart@wzkart.pl

Kontroling

Telefon: +48 22 629 43 48
E-mail: s.pietruszka@wzkart.pl

Finanse

Telefon: +48 22 628 23 58
E-mail: m.maciejak@wzkart.pl

Wyślij zapytanie