Archiwizacja i cyfryzacja

Jakie korzyści oferujemy?

Oszczędność czasu

i wysiłków związanych z długotrwałymi pracami nad dokumentacją.

Optymalizacja kosztów

dzięki koncentracji na kluczowych działaniach w firmie.

Bezpłatna wycena

zakresu wszystkich prac porządkowych i archiwizacyjnych.

warehouse

Indywidualne rozwiązania

Umożliwiamy różnorodne formy i tryby współpracy. Wykonujemy zarówno jednorazowe projekty, jak i stałą obsługę organizacji. Aby zapewnić maksymalny komfort i przyspieszyć realizację – oferujemy wykonanie prac w naszej firmie lub w siedzibie Klienta.

warehouse

Indywidualne rozwiązania

Umożliwiamy różnorodne formy i tryby współpracy. Wykonujemy zarówno jednorazowe projekty, jak i stałą obsługę organizacji. Aby zapewnić maksymalny komfort i przyspieszyć realizację – oferujemy wykonanie prac w naszej firmie lub w siedzibie Klienta.

Oferta usług archiwizacyjnych

Foto-20

Porządkowanie dokumentów

 • tworzenie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych
 • porządkowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
 • tworzenie spisów dokumentacji, której okres przechowywania minął
 • brakowanie dokumentacji
 • szkolenia pracowników w zakresie stosowania norm kancelaryjnych i archiwalnych

Porządkowanie dokumentów

 • tworzenie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych
 • porządkowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
 • tworzenie spisów dokumentacji, której okres przechowywania minął
 • brakowanie dokumentacji
 • szkolenia pracowników w zakresie stosowania norm kancelaryjnych i archiwalnych
Foto-20

Skanowanie

Kompleksowa digitalizacja dokumentacji firm, spółek, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także osób fizycznych.

Dowolne wymiary

od małych zdjęć po wielkoformatowe plakaty i mapy

Swobodny dostęp

do uporządkowanych danych w formie cyfrowej

Wparcie techniczne

specjalistów z naszego działu IT

Foto-17

Przechowywanie dokumentów

 • archiwizacja bieżących dopływów dokumentacji
 • wykonywanie spisów dokumentacji na poziomie teczki/segregatora
 • wgląd do dokumentacji papierowej w siedzibie naszej firmy
 • dostarczanie zamawianych teczek i segregatorów do firmy Klienta
Spełnienie przepisów

dotyczących przechowywania dokumentacji finansowej, osobowej i kadrowej

Zwiększenie przestrzeni

magazynowej w siedzibie firmy i poprawa komfortu pracy

Łatwy dostęp

do dokumentacji w formie cyfrowej i fizycznej

Foto-17

Przechowywanie dokumentów

 • archiwizacja bieżących dopływów dokumentacji
 • wykonywanie spisów dokumentacji na poziomie teczki/segregatora
 • wgląd do dokumentacji papierowej w siedzibie naszej firmy
 • dostarczanie zamawianych teczek i segregatorów do firmy Klienta
Spełnienie przepisów

dotyczących przechowywania dokumentacji finansowej, osobowej i kadrowej

Zwiększenie przestrzeni

magazynowej w siedzibie firmy i poprawa komfortu pracy

Łatwy dostęp

do dokumentacji w formie cyfrowej i fizycznej

Foto-19

Oferta dla Syndyków i likwidatorów

• archiwizacja i przechowywanie powierzonej dokumentacji
• obsługa podań byłych pracowników
• zgłoszenie informacji o miejscu przechowywania zlikwidowanej firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku

Foto-18

Oferta dla Syndyków i likwidatorów

• archiwizacja i przechowywanie powierzonej dokumentacji
• obsługa podań byłych pracowników
• zgłoszenie informacji o miejscu przechowywania zlikwidowanej firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. zostały wpisane na listę przechowawców dokumentacji akt osobowych i płacowych prowadzonych przez wojewodę mazowieckiego. Nasi pracownicy spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596).

Nasze magazyny spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).