TELEFON + 48 22 460 29 00 EMAIL wzkart@wzkart.pl

Drukarnia WZkart

Kontakt

Informacje kontaktowe

ul. Fort Wola 22
01-258 Warszawa

+48 22 628 74 91

wzkart@wzkart.pl

REGON 000173344
NIP 525 000 72 76
KRS 0000295452

Dział Handlowy​

Katarzyna Garwarska-Dzwonkowska
Ekspert w Dziale Handlowym
Telefon:
+48 22 460 29 07

Wojciech Suchocki
Przedstawiciel handlowy
Telefon: +48 733 009 932

Biuro zarządu

Księgowość

Koordynator biura zarządu
Telefon:
+48 22 628 74 91

Małgorzata Maciejak
Dyrektor finansowy / Główny księgowy
Telefon:
+48 22 460 29 35

Teresa Brycka
Ekspert ds. Kadr i Kancelaryjnych
Telefon: +48 22 460 29 05

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 100% udziałów – Skarb Państwa.
Kapitał zakładowy 4.200.000,00 zł w pełni opłacony.