Skontaktuj się

Informacje kontaktowe

  • ul. Fort Wola 22
    01-258 Warszawa

  • REGON 000173344
    NIP 525 000 72 76
    KRS 0000295452

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 100% udziałów – Skarb Państwa.
Kapitał zakładowy 4.200.000,00 zł w pełni opłacony.

Dział Marketingu i Sprzedaży

Katarzyna Garwarska-Dzwonkowska
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Telefon:
+48 22 460 29 07

Piotr Przygoda
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
Telefon: 733 270 057

Biuro zarządu

Dominika Bielik
Koordynator biura zarządu
Telefon:
+48 22 628 74 91

Dział Handlowy

Paweł Malisz
Przedstawiciel handlowy
Telefon: 730 299 255

Księgowość

Małgorzata Maciejak
Dyrektor finansowy / Główny księgowy
Telefon:
+48 22 460 29 35

Teresa Brycka
Specjalista ds. kadr i kancelaryjnych
Telefon: +48 22 460 29 05