TELEFON + 48 22 460 29 00 EMAIL wzkart@wzkart.pl

Drukarnia WZkart, ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, +48 22 628 74 91,
wzkart@wzkart.pl, inspektor-ochrony-danych@wzkart.pl

Dział Handlowy​

zapytania@wzkart.pl
Telefon: 
+48 733 120 050

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa
Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000295452, NIP 5250007276, REGON 000173344
Kapitał zakładowy 4.200.000,00 zł

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.  należą do Grupy Kapitałowej Poczta Polska S. A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72,
Kapitał zakładowy: 964 140 000,00  zł